tisdag, oktober 09, 2012

Rosa Bandet

Snart på min jacka
Cancerstiftelsens Rosa bandet - kampanj stöder bröstcancerforskningen i Finland. En del av de insamlade medlen används också för rådgivning riktad till patienter och anhöriga. Kampajens kännetecken är det rosafärgade sidenband, som symboliserar kampen mot bröstcancer i hela världen.

Syöpäsäätiön Roosa nauha - kampanjalla tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta. Siinä kerättyjä varoja ohjataan myös potilaille ja omaisille tarjottavan neuvontaan Kampanjan tunnus on roosa silkkinauha, joka on rintasyövän vastaisen taistelun symboli ympäri maailman.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Varsågod och skriv en trevlig kommentar! Kommentaren syns dock inte förrän jag godkänt den.